افزونه شیرترانیکس مدت زمان حضور کاربر در سایت sharetronixافزونه شیرترانیکس مدت زمان حضور کاربر در سایت
این افزونه از روز نصب ، زمان حضور در سایت را برای هر کاربر محاسبه میکند (آنلاین بوده است)
و در داشبورد کاربرانی را که بیشترین حضور را داشته اند شبیه به کاربران برتر را با تعدادی که شما نیاز دارید نشان میدهد

افزونه شیرترانیکس مدت زمان حضور کاربر در سایت sharetronix …

پاسخ دهید