تست نظر سنجی

نظر سنجی تست1

عالی ( 64.29 درصد )
خوب ( 35.71 درصد )
متوسط ( 0.00 درصد )
افتضاح ( 0.00 درصد )

پاسخ دهید