دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی پایدار(هیل و جونز)

دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی پایدار(هیل و جونز)

پرسشنامه مزیت رقابتی پایدار(هیل و جونز) در ۴ صفحه و ۳۲ سؤال(۱۶ سؤال از دیدگاه کارمندان – ۱۶ سؤال از دیگاه مشتریان) به همراه منبع برای نگارش مقالات و پایان نامه ها تهیه شده است.
اطلاعات مربوط به پرسشنامه:
دو پرسشنامه ۱۶ سؤالی که ۱۶ سؤال از دیگاه کارمندان طراحی شده است و ۱۶ سؤال از دیدگاه مشتریان طراحی شده است.
در سؤالاتی که از دیدگاه کارمندان بررسی شده اند به ابعاد:
کیفیت: سوالات ۱ تا ۳
نوآوری: سؤالات ۴ تا ۶
پاسخگویی به مشتریان: سؤالات ۷ تا ۱۲
کارایی:…

جزئیات بیشتر / دانلود

پاسخ دهید