پاورپوینت درباره علائم ونشانه ها در روانپزشکی وروانشناسینوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش   تعداداسلایدها : ۲۴ اسلاید   بخشی ازاسلایدها:    علائم ونشانه ها در روانپزشکی طیف وسیعی دارند که به ندرت یک روان شناس یا روان پزشک با همه انها برخورد میکند انواع خلق :                     •خلق ملالت بارdysphoric •خلق معمولی euthymic •خلق تحریک پذیرirritable •نوسان خلق((Mood swing •خلق بالا(elevated) •شنگولی(euphoria) •آلکسی تایمی(alexithymia) •افسردگی((depress •شیدائی((mania •شیدایی خفیف(hypomania) سایر هیجانات :                       •اضطراب(anxiety) •اضطراب فراگیر(free floating anxiety) •تنشن(tension) •ترس (phobia) •سراسیمگی(agitation) •هول(panic) •بی احساسی(apathy) •دوسوگرایی یا دوگانگی احس …

پاسخ دهید