پاورپوینت درباره عوامل مؤثر بر محتوا در روابط عمومینوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش   تعداداسلایدها : ۱۶ اسلاید   بخشی ازاسلایدها: تعاریف و مفاهیم روابط عمومی: یعنی آنچه می گوئید، آنچه انجام می دهید و آنچه دربارۀ شما و سازمان شما می گویند؛  و به عنوان یکی از اعما ل مدیریت، تلاشی است مداوم، سنجیده و از روی برنامه برای شناخت افکار عمومی، با هدف ایجاد حسن تفاهم و درک متقابل بین سازمان و عامه و به منظور نفوذ بر افکار و رفتار و کسب حمایت آنها.    محتوا: کلیه پیامهایی است که در چارچوب استراتژی ارتباطی سازمان بین آن و عامه ها ردو بدل می شود. کارکردهای محتوا: نظارت، انتقال میراث فرهنگی، ایجاد همبستگی اجتماعی، تفریح و سرگرمی، اطلاع رسانی، اقناع، آموزش و راهنمایی، ترویج، انگاره سازی، هشیارسازی یا تخدیر.  ویژگیهای محتوا: • نوعی کالاست. (ولی خرید و فروش مجدد آن محدود است). • قدرت است. آگاه تر توانمندتر است. (ولی باید توزیع شود) •اطلاعات بیشتر بهتر و گردش آن رونق است. •داده ها فاقد ارزش و جهت گیری است ولی محتوا تفسیر بردار است. •اطلاعات دانش است.     & …

پاسخ دهید