پاورپوینت درباره قالب های شعر فارسینوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش   تعداداسلایدها : ۴۹ اسلاید   بخشی ازاسلایدها •بیت : به هر سطر از یک شعر بیت می گویند .     ( نکته : کوچکترین واحد شعر یک بیت است .  ) •مصراع ( مصرَع ) : هر بیت از دو قسمت تشکیل شده است که هر قسمت یک مصراع نام دارد .  ( نکته : کمترین مقدار سخن آهنگین را مصراع می نامند . ) •مثال :          بشنو این نی چون شکایت می کند        از جــدایی ها حــکایـت مـی کند •قافیه : به کلمات غیر تکراری گفته می شود که در پایان بیت ها و مصراع ها می آیند ، بطوری که یک یا چند حرف آخر آنها با هم مشترک است . •نکته (۱) : حرف یا حروفی که در کلمات قافیه مشترک می آیند « حروف قافیه » نام دارند . •مثال (۱) :     آتـش عشـق است کانـدر نی فتــاد            جـوشش عشـق است کانـدر مـی فتـاد •مثال (۲) :    &n …

پاسخ دهید