تحقیق درباره مباحثی از شیمی ۲

تحقیق درباره مباحثی از شیمی ۲

دسته بندی:

قیمت: 5300 تومان

تعداد نمایش: 18 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۲ آذر ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۱۲ آذر ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5300 تومان – خرید

تحقیق درباره مباحثی از شیمی ۲

مباحث
قسمتی از متن پروژه …
مباحث
مقدمه :

در دنیایی که هر ذره دال بر قانونی از قوانین الهی است شیمی میتواند یکی از راه ههای خدا شناسی باشد و در میان این ذرات که به یقین می توان آنها را آیاتی از وجود دانای عالم دانست تفکری هرچند اندک در این باره بسیار زیباست . جذابیت و غیر قابل باور بودن اینکه ما از ذره ذره ها ساخته شده ایم که نه تنها ما بلکه این ها بانی بودن هستی هستند توانسته است در ذهن آدمیان کنجی اختیار نموده و مورد بحث قرار گیرد.

پیوسته کوچکترین ها مهمترین هایند و این را بشر سالهاست که درک کرده و بنا بر همین تفکرمی گوید باید ریز بین بود در انجام هر کاری در دیدن هر چیزی باید دقت نمود. حال این بادقت بودن و ریز بین بودن خواه اتم باشد یا حاشیه های یک کتاب و به همین ترتیب می توان گفت که پشتوانه ی بودن ، انجام دادن و حتی بزرگترین اتفاقات عالم بدون وجود ذرات محال اند در کتاب شیمی ۲ به اتم ها وذرات زیر اتمی پرداخته شده است و ما سعی کردیم در این تحقیق مباحثی از این کتاب را مطرح نموده و درباره ی آن مقداری هرچند اندک توضیح دهیم . امیدواریم این مطالب نورد تایید شما قرار گیرد .

بانشکر مرضیه بزرگی

اولین دانشمندی که عناصر را طبقه بندی کرد مندلیف روسی بود.

مندلیف به تغییرات خواص عناصر توجه نمود. او با بیان قانون تناوبی جدول خود را عرضه کرد.

مندلیف در تنظیم جدول دو اصل را رعایت کرد.

اصل تشابه خواص عناصر (قرار گرفتن عناصر با خاصیت های مشابه در زیر هم در یک ستون)

افزایش تدریجی جرم اتمی عناصر در ردیف های کنار هم (تغییر تدریجی خواص)

مندلیف عناصر شناخته شده زمان خود را در چند ردیف (دوره ـ تناوب) براساس افزایش جرم اتمی از چپ به راست منظم نمود. به گونه ای که عناصر با خواص مشابه زیر یکدیگر در یک ستون قرار بگیرند.

این کار باعث شد خانه های خالی متعددی از عناصر که در زمان مندلیف کشف نشده بود پیش بینی شود در نتیجه قدم بزرگ در راه کشف این عناصر توسط محققین برداشته شود.

ایراد جدول مندلیف: چند مورد بی نظمی دیده می شد و آن این بود که برای رعایت اصول تشابه مجبور شد عناصر سنگین تر را قبل از عناصر سبک تر قرار دهد.

قانون تناوبی مندلیف: اگر عنصرها به ترتیب افزایش جرم اتمی در کنار هم در ردیف قرار گیرند خواص فیزیکی و شیمیایی آنها به طور تناوبی تکرار می شود.

با تشکر
مباحث
مرجع فایل

تعداد صفحات: ۳۲

مباحث

پاسخ دهید