تحقیق درمورد لبنیات

تحقیق درمورد لبنیات

دسته بندی:

قیمت: 3800 تومان

تعداد نمایش: 45 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۱ آذر ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۲۱ آذر ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3800 تومان – خرید

تحقیق درمورد لبنیات

لبنیا
قسمتی از متن تحقیق …
لبنیا
فهرست

۱- چکیده مطالب

۲- مقدمه

۳- شیر و اهمیت آن

۴- تولید شیر

۵- شیر شتر

۶- ترکیبات کلی شیر

۷- اجزای سازنده اصلی شیر

– پروتئین

– چربی

– لاکتوز

– ویتامین ها و نمک های معدنی

۸- انعقاد حرارتی شیر شتر

– بحث و نتیجه گیری

۹- ویژگی های پروتئین های آب پنیر شیر شتر و آنخور

– خلاصه

– ابزار و روش ها

– آماده سازی Pro های آب پنیر

– کروماتوگرافی سریع مایع پروتئین

-الکتروفوز

– نتیجه و بحث

۱۰- تأثیر عملیات حرارتی به پروتئینهای آب پنیر از شیر شتر

– ابزار و روشها

– توزیع نیتروژنی

– بحث و نتایج

۱۱- پنیر

– تهیه پنیراز شیر شتر

– تهیه و استفاده از محیط کشت لاکتیک

– افزودن کپک های عمل آمده پنیر

-دو روش برای تلقیع اسپور قارچ

۱۲- مراحل پرورش و تهیه پنیر

– لخته شدن

– خشک شدن

– بعمل آوردن

۱۳- تکنولوژی تولید انواع پنیر اصلی( پنیر روستایی، پنیر تازه)

– لخته شدن

– خشک کردن

۱۴- تکنولوژی ساخت پنیر نرم

– لخته شدن

– خشک شدن

– بعمل آوردن

– ۳ طبقه بندی پنیر نرم

۱۵- تکنولوژی ساخت پنیرسخت و نیمه پخته

-لخته شدن

– خشک شدن

– بعمل آوردن

۱۶- تولید پنیر DOMIATI

– روش ها و مواد

– تولید پنیر

– آنالیز شیمیایی

– بازده میزان پنیر حاصل

– ارزیابی حسی

۱۷- تولید و توصیف کره شیر شتر

– نمونه های شیر

– کشت آغازگر

– جداسازی کره و کره گیری

– بررسی کره

– کروماتوگرافی اسیدچرب

– سانتریفوژ کردن و کره گیری

– ثبات کره

– تحلیل اسیدچرب

– خلاصه تکنولوژی تولید کره

– نتیجه و بحث

۱۷- مشکلات و دیگر لذایذ شیر

– مشکلات شیر

– کمل برت

– ودکا شتر

– بتنی شتر

– گوشت با کلسترول پائی

– روغن شتر و لوازم آرایش

مقدمه:

شتر نمادی از بقای زندگی انسان در صحراها می باشد که با تاریخ تمدن چادرنشینی در منطقه گرم و خشک نیمکره شمالی گره خورده است. شتر یکی از عوامل مهم فرهنگ و کشاورزی این نواحی می باشد. شتر به منظورهای مختلفی استفاده می شود

از جمله بعنوان باربری و حمل ونقل اجناس و انسان ها و همچنین تولید شیر استفاده می شو
با تشکر
لبنیا
آرشیو تحقیق

تعداد صفحات: ۱۰۶

لبنیا

پاسخ دهید