دانلود فایل آموزشگاه طراحی سنتی

دانلود  فایل آموزشگاه طراحی سنتی

دسته بندی:

قیمت: 3500 تومان

تعداد نمایش: 135 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۹ دی ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۱۹ دی ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3500 تومان – خرید

دانلود فایل آموزشگاه طراحی سنتی

آموزش
سلام
آموزش

ساعات کار


ایام هفتهپیشرفته

مقدماتی

طراحی سنتی

طراحی سنتی

شنبهطراحی ۲

طراحی ۱

یک شنبهطراحی سنتی

طراحی سنتی

دو شنبهطراحی ۲

طراحی ۱

سه شنبهطراحی سنتی

طراحی سنتی

چهار شنبهطراحی ۲

طراحی ۱

پنج شنبه
قیمت هر کلاس در ۳ ماه مقدماتی و پیشرفته

کلاسها

شهریه

ظرفیتمقدماتی طراحی سنتی

۰۰۰/۵۰ تومان

۱۵ نفرپیشرفته طراحی سنتی

۰۰۰/۶۰ تومان

۱۵ نفرمقدماتی طراحی ۱

۰۰۰/۳۶ تومان

۱۵ نفرپیشرفته طراحی ۲

۰۰۰/۵۰ تومان

۱۵ نفر
توجیه اقتصادی پروژه ۲

مبلغ سرمایه اولیه ۰۰۰/۰۰۰/۴ تومان بوده است .

که این مبلغ را نزد بانک می گذاریم سالانه ۱۴% سود تعلق می گرفت در صورتیکه نسبت سود به سرمایه ما در پروژه بسیار بیشتر از مبلغ بانکی آن می باشد .

دریافت مجوز کار ۳

هر یک از افراد بخواهند مدیریت یک آموزشگاه را بر عهده بگیرند . باید پس از تعلیم دیدن گذراندن دوره های آموزشی می تواند با مراجعه کردن به یکی از سازمان های فنی حرفه ای به طور عملی و تئوری امتحان را گذراند و دیپلم مربی گری یا مدیریت را بگیرد و بعد از آن مجوز را دریافت نمایید .

بیمه ۴ : ما می توانیم با مراجعه کردن به یکی از سازمان های بیمه با حداقل ماهیانه مبلغی که از هنر جویان و دیگر کسانی که وابسته به این آموزشگاه هستند دریافت نماییم و آموزشگاه وسایل آن را به طور کامل بیمه کنیم . از قبیل بیمه آتش سوزی ـ بیمه سرقت و غیره …..

نحوه بر آورد سرمایه

موارد

مبلغتجهیرات

۵۰۰/۱۲/۲تبلیغات

۰۰۰/۱۵دکوراسیون

۰۰۰/۱۰۰جمع کل

۵۰۰/۲۴۲/۲
صورت حساب آموزشگاه نقش نما برای مدت ۳ ماه

در آمد ۳ ماه مبلغ ۰۰۰/۷۱۵/۲

کسر هزینه ها

هزینه ها

مبلغاجاره

۰۰۰/۲۲۵آگهی

۰۰۰/۱۵انرژی

۰۰۰/۱۲۰حقوق

۰۰۰/۱۸۰مواد اولیه

۰۰۰/۳۴۷پیش بینی نشده

۰۰۰/۱۰۰جمع کل هزینه ها

۰۰۰/۵۲۷/
با تشکر
آموزش
مرجع فایل

تعداد صفحات: ۱۲

آموزش

پاسخ دهید