دو و میدانی ۳۹ ص

دو و میدانی ۳۹ ص

دسته بندی:

قیمت: 3600 تومان

تعداد نمایش: 86 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۷ آذر ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۷ آذر ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3600 تومان – خرید

دو و میدانی ۳۹ ص

دو و

قسمتی از متن پروژه …

دو و
هنرستان کمال المک

موضوع:

تحقیق ورزشی (دو و میدانی)

دوهای سرعت

اهداف

تعیین نمونه اصلی تکنیک دو سرعت و درک چگونگی افزایش سرعت

بازیها و حرکات تمرینی

برای همه کارهای عملی دوهای با مانع و سرعت بایستی محدوده ای  متر روی چمن علامت گذاری شود تا بازیها و حرکات تمرینی در آن اجرا گردد. این بازیها بایستی در برگیرنده بازیهای محلی شامل دویدن و دنبال کردن (مثلا گرگ و میش) به صورت گروهی و دو نفری باشد. حرکات تمرینی، آن دسته تمریناتی را در بردارد که در آنها گروه عضلات درگیر در دوهای سرعت به کار گرفته می شود.

مراحل آموزش

۱٫شروع ایستاده، افزایش سرعت تا رسیدن به گام دو سرعت

گام دو سرعت آن قسمت از دو سرعت است که عمل دویدن با مرحله کامل پرواز اجرا می شود و بعد از شتاب گرفتن اتفاق می افتد.

در حالی که پاها به اندازه عرض شانه ها از هم فاصله دارند پشت خطی روی چمن بایستید.

اجازه دهید وزن بدن به جلو بیفتد و بتدریج در طی ۴۰ متر تا رسیدن به ۸۰ تا ۹۰ درصد حداکثر سرعت شتاب بگیرید.

به آهستگی سرعت خود را کم کنید در حالی که ضمن حرکت خود را بالا نگه می دارید به صورت راه رفتن به عقب برگردید.

۲٫ پاشنه به ران

به صورت آهسته دویدن به جلو حرکت کنید پاشنه پا را به سرعت به طرف پشت ران بالا بکشید.

« لگن بالا، پنجه بالا، پاشنه بالا». از کشیده شدن پا روی زمین احتراز کنید.

۳٫ زانو بلند

این حرکت را می توان به صورتهای راه رفتن توام با جهش یا در حال دویدن اجرا کرد.

با قامتی راست زانو در حالی که پنجه به طرف بالا جمع شده است تا حد موازی شدن ران با زمین بلند می شود.

پای اتکا مستقیم و بر حرکت آهنگین (با ضربه های منظم) تاکید می شود.

حرکت را تکرار کنید ولی این بار پاشنه پای آزاد را توام با عمل «پنجه زدن» یا «پنجه کشیدن به» به سرعت پایین آورید.

۴٫ گام جهشی با پای مستقیم

پنجه ها را بالا نگه دارید وضعیت جمع شدن پنجه بطرف ساق و در موقع قرار دادن پا بر روی زمین زانو مستقیم از روی یک پا بر روی پای دیگر جهش کنید.

۵٫ گام جهشی

گام جهشی آهنگین (با ضربه منظم) از پایی به پای دیگر در حالی که از پای آزاد موازی با زمین و پای عقب راست شده است.

« متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است »

دو و
فایل تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۳۸

دو و

پاسخ دهید