یادگیری ذهنی حر کتی نقش رابطه شدت وظیفه

یادگیری  ذهنی حر کتی  نقش رابطه  شدت وظیفه

دسته بندی:

قیمت: 3200 تومان

تعداد نمایش: 123 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۷ آذر ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۷ آذر ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3200 تومان – خرید

یادگیری ذهنی حر کتی نقش رابطه شدت وظیفه

یادگی
سلام
یادگی
یادگیری ذهنی – حر کتی : نقش رابطه شدت وظیفه

خلاصه- اهداف مدل تنبام (۲۰۰۱)]مدل یک بعد اجتماعی- شناختنی اعمال قوه مشاهده شده و حد تحمل اعمال قوه ، کتابچه روانشناسی ورزش( صفحات ۸۲۰-۸۱۰ نیویورک )[ مدل ار تباط شدت تمرین – ذهن استفاده شده تا دو بررسی را طراحی وصورت دهد تا استراتژی های ذهنی افراد را در طی در گیری در دو وظیفه پرمتقاضی حرکتی وتاثیر رابطه به شدت وظیفه برکانون ذهنی ( یادگیری ذهنی – حر کتی)را بررسی نماید .

طراحی : یک طر ح آزمایشی به کار گر فته شده ، در صور تیکه طبقه بندیهای فکر ( مر تبط در مقابل غیر مرتبط) در طی سه مر حله یک وظیفه دست گیر( مطالعه ۱)و در طی۵۰% ،۷۰%،۹۰% حداکثر اکسیژن به کار گرفته در یک وظیفه دوچر خه سواری ( مطالعه ۲ ) مر تبط با بررسی مر بع – چی غیر پارامتری شدند .

روشها – شرکت کنندگان مرد و زن در معرض حس افزاینده تلاش حرکت از طریق دو وظیفه خسته کننده قرار گرفتند : یک وظیفه دست گیر ایزومتری (تعداد = ۳۵) و یک وظیفه دوچرخه سواری ثابت (تعداد = ۱۳) . در طی هر وظیفه به شرکت کنندگان‌آموزش داده شد تا به صورت کلامی افکار فعلی خودشان را به صورت جملاتی، عباراتی یا کلماتی به طور مستمر در سرتاسر فرآیند آزمون بیان کنند. افکار گزارش شخصی شرکت کنندگان، در طی وظایف ثبت شدند و مدتی بعد طبقه بندی شدند تا الگوهای کانون ذهنی مرتبط و غیر مرتبط را نشان دهند.

نتایج : کانون ذهن، به صورت مسلطی، مرتبط بود، هنگامیکه شدت وظیفه، بالا بود. این یافته ها با مدل (۲۰۰۱) تینام ثابت هستند که ] مدل یک بعد اجتماعی – شناختنی اعمال قوه مشاهده شده و حد تحمل اعمال قوه است[ . کتابچه مدل روانشناسی ورزش رابطه بین شدت تمرین و تخصیص ذهن (یادگیری ذهنی – حرکتی) را مطرح می سازد که ذکر می کند که کلیدهای فیزیولوژیکی آستانه تلاش بر یادگیری ذهنی مسلط هستند.

نتیجه گیریها : در طی شرایط بار کار بالا و طول مدت طولانی، ذهن بر حسهای فیزیولوژیکی سختی متمرکز می شود که بر آگاهی مرکزی مسلط هستند. در این نکته، یک یادگیری ذهنی مرتبط تقریباً قطعی است.

مقدمه

تمایزی بین دو مقوله گسترده یادگیری ذهنی – حرکتی در ورزش، پیرامون ارتباط و عدم ارتباط بوسیله مورگان و پالاک (۱۹۷۷) روشن شد و از آن هنگام تصور حاکم در ربط این یادگیری شده است. ارتباط
با تشکر
یادگی
مرجع فایل

تعداد صفحات: ۲۲

یادگی

پاسخ دهید