نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه .Doc 45600 تومان

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه .Doc

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعهمقدمه :معرفی موضوع:یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد [...]

مشاهده و خرید
قانون کار (قراردادهای کاری در ایران) 3900 تومان

قانون کار (قراردادهای کاری در ایران)

موضوع:قـانون کار(قراردادهای کار در ایران) مقدمهحقوق کارحقوق کار از آن رشته هایی است که ریشه درحقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شعبه های حقوق عمومی در آورده است:رابطه حقوق کارگر و [...]

مشاهده و خرید
شرکتهای سهامی و نقش اقتصادی آنها 6000 تومان

شرکتهای سهامی و نقش اقتصادی آنها

شرکت های سهامی و نقش اقتصادی آنهامقدمهشرکت های سهامی نقش اقتصادی مهمی را در دنیا از نظر بازرگانی داخلی و بین المللی ایفاء می نمایند. شرکت های سهامی خاص در حقوق ایران و کشورهایی نظیرفرانسه، آلمان، [...]

مشاهده و خرید
تورم 2850 تومان

تورم

بسمه تعالی موضوع:تــورم مربوط به درس اقتصاد کلان مقدمهتورم به عنوان یکی از مشکلات موجود در اقتصاد که همواره موجب نگرانی دولتمردان هر کشوری می باشد، در اقتصاد مطرح است. تورم می تواند هم به عنوان [...]

مشاهده و خرید
تعریف و کارکرد سوبسید 4500 تومان

تعریف و کارکرد سوبسید

تعریف و کارکرد سوبسیدمقدمه:در ادبیات اقتصادی مکانیزم قیمتها وظیفه تخصیص منابع محدود را میان فعالیتهای مختلف اقتصادی بر عهده دارد. این تخصیص در حالت رقابت کامل، کارائی را حداکثر می کند. طبق این [...]

مشاهده و خرید
تجارت آزاد آمریکای شمالی 9600 تومان

تجارت آزاد آمریکای شمالی

عنوان تحقیق: تجارت آزاد آمریکای شمالیاقتصاد جهانی و جهان سوم تجارت آزاد آمریکای شمالی، اقتصاد جهانی و جهان سوم اثرات غیر مستقیم «نفتا» بر جهان سوم جهان سوم و دوران جدیدچنین به نظر می رسد که جهان [...]

مشاهده و خرید
تاثیر نفت خام بر بازار جهانی اقتصاد 8100 تومان

تاثیر نفت خام بر بازار جهانی اقتصاد

نفت خاممقدمهنفت خام مایعی است که از تعدادی هیدروکربن و مقداری ترکیبات گوگردی اکسیژن دار، ازته و مقدار کمی ترکیبات معدنی و فلزات تشکیل شده است . ترکیبات مختلف نفت خام بنا به موقعیت محلی میدان نفتی [...]

مشاهده و خرید
بورس شرح کار 12450 تومان

بورس شرح کار

دانشگاه علمی – کاربردی موضوع : سهام (بورس) مقدمهرونق اقتصادی و افزایش سطح درآمد ملی در چند سال اخیر از طرفی باعث بالارفتن سطح مصرف و در نتیجه رونق واحدهای تولیدی و اقتصادی و از طرف دیگر، [...]

مشاهده و خرید
برنامه راهبردی سرمایه انسانیNSF 3750 تومان

برنامه راهبردی سرمایه انسانیNSF

برنامه راهبردی سرمایه انسانی NSFفهرستهدفسیستم مدیریت سرمایه انسانی NSFسرمایه انسانی در طول قرننیروی کار NSFاهداف سرمایه انسانی NSFبرنامه نیروی کار NSFبرنامه توالی NSFسرمایه گذاری در سیستم مدیریت [...]

مشاهده و خرید
بررسی نفت و اثرات آن در ایران 3300 تومان

بررسی نفت و اثرات آن در ایران

بررسی وقایع نفت در یک دهه پیش از انقلاب اولین چاه نفت در سال ۱۸۵۹ در نقطه ای بنام تیتوسویل واقع در ایالت پنسیلوانیا توسط مهندس جوانی بنام ادوین در یک ۳۸ ساله و با همکاری دوست آهنگرش بنام ویلیام [...]

مشاهده و خرید
اقتصاد بازار و توسعه درآمد 3900 تومان

اقتصاد بازار و توسعه درآمد

اقتصاد بازار و توزیع درآمداقتصاد اثباتی(۳) دستیابی به کارایی اقتصادی را وظیفه خویش می شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوی است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت [...]

مشاهده و خرید
اعتصاب و مذاکره 2100 تومان

اعتصاب و مذاکره

دانشکده اقتصاد و مدیریت موضوع مقاله:اعتصاب ها و مذاکره اعتصاب ها و مذاکره: بررسی آثار نوشتاری تجربی اخیرنویسنده: David Cardبا وجود اینکه اعتصابات توجه اقتصاددانان را برای سالهای زیادی به خود جلب [...]

مشاهده و خرید
ارزیابی معیارهای بانکی برای اجرای سیاستهای پولی مستقل.Doc 4500 تومان

ارزیابی معیارهای بانکی برای اجرای سیاستهای پولی مستقل.Doc

معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقلدر طول دهه های ۷۰ و۸۰ میلادی ، تغییرات مهمی در عملکرد سیاست پولی به وجود آمد . برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف ، یک دلیل [...]

مشاهده و خرید
پایش مشتری (جلب رضایت مشتری) 2200 تومان

پایش مشتری (جلب رضایت مشتری)

پایش مشتری ۱- مقدمه :صرف نظر از اینکه کدام یک از روش های اندازه گیری رضایت مشتری را برگزینیم ، چندین گام مشترک را در استفاده از روش های گوناگون باید طی کنیم.برای اندازه گیری رضایت مشتری، مسلماً [...]

مشاهده و خرید
و جه نقد سرمایه ودرآمد 4300 تومان

و جه نقد سرمایه ودرآمد

و جه نقد ، سرمایه ودرآمد۳٫گردش وجه نقد(نوامبر۱۹۷۷ شماره۵ بخشC)نتایج وملاحظات شیوه ی کاری در نظر گرفته شده درنوزدهمین نظر شورای قواعد حسابداری درمورد مانده های هفت حساب، پیرامون آماده سازی صورت [...]

مشاهده و خرید
نقش گردشگری در اقتصاد و تولید اشتغال 1700 تومان

نقش گردشگری در اقتصاد و تولید اشتغال

نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق ۱- مقدمه :همیشه پیشرفت اقتصادی منطقه ای به حفظ و افزایش درصد شغل ها ، محصولات ، تولیدات ناحیه ای و ثروت کمک کرده است سیاست ها و برنامه هایی که به منظور [...]

مشاهده و خرید