افسردگی 1600 تومان

افسردگی

فهرست عنوان صفحهاضطراب امتحان چیست؟ ۱رابطه اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی ۲علل اضطراب امتحان ۳الف) عوامل فردی و شخصیتی ۳ب) عوامل مدرسه ای، اموزشگاهی و جامعه ای ۷ج) عوامل خانوادگی ۱۰راهبردهایی برای [...]

مشاهده و خرید
اعتیاد 800 تومان

اعتیاد

مقدمه: در مورد چگونگی ورود تریاک به ایران نظرات گوناگون و متفاوتی وجود دارد گروهی از تاریخ دانان ورود تریاک را به ایران یادگار، یورش اعراب دانسته و گفته اند: افیون یا کوکنار که از دوران قدیم به [...]

مشاهده و خرید
اضطراب امتحان 2300 تومان

اضطراب امتحان

فهرست عنوان صفحهاضطراب امتحان چیست؟ ۱رابطه اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی ۲علل اضطراب امتحان ۳الف) عوامل فردی و شخصیتی ۳ب) عوامل مدرسه ای، اموزشگاهی و جامعه ای ۷ج) عوامل خانوادگی ۱۰راهبردهایی برای [...]

مشاهده و خرید
آنتی بادیها 900 تومان

آنتی بادیها

ساختار وطبقه بندی آنتی بادی :واحد اصلی سازنده آنتی بادی ها گلیکوپرتئین می باشد با وزن مولکولی ۱۵۰۰۰۰ دالتون آنتی بادی شامل چهار زنجیره ی پلی پپتیدی می شود در واقع دو زنجیره سنگین ودو زنجیره سبک [...]

مشاهده و خرید
دانلود کاشی کاری در قرن ششم 4500 تومان

دانلود کاشی کاری در قرن ششم

مقداری از متن فایل …افزایش زیاد کاشی های ایران آناتولی و سوریه سده های دوازدهم / ششم الی چهاردهم / هشتم دوره های سلجوقی و ایلخانی به عنوان اولین مظاهر شگرف کاشی کاری اسلامی به حساب می آیند [...]

مشاهده و خرید
دانلود اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخلPSSها و اثبات برتری آن بر روش کلاسیک 4500 تومان

دانلود اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخلPSSها و اثبات برتری آن بر روش کلاسیک

مقداری از متن فایل … رشته برق عنوان :اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها ( و اثبات برتری آن بر روش کلاسیک )فهرست مطالبعنوان صفحه چکیده فصل اول – مقدمه ۱-۱- پیشگفتار ۴۱-۲- [...]

مشاهده و خرید
دانلود کاشی کاری در قرن ششم 5000 تومان

دانلود کاشی کاری در قرن ششم

افزایش زیاد کاشی های ایران آناتولی و سوریه سده های دوازدهم / ششم الی چهاردهم / هشتم دوره های سلجوقی و ایلخانی به عنوان اولین مظاهر شگرف کاشی کاری اسلامی به حساب می آیند که در این برهه های تاریخی [...]

مشاهده و خرید
دانلود کاربردزبان شناسی درتفسیرادبی 5000 تومان

دانلود کاربردزبان شناسی درتفسیرادبی

مجموعه حاضرتلاشی که به پیشنهاددانشمندفرزانه جناب دکترضیاء حسینی انجام گرفته است که مراباراهنمایی هایی دقیق خویش درامربهترشناختن تجزیه وتحلیل کلام رهنمودفرموده است.نگارنده سعی کرده ابتداتعریفی [...]

مشاهده و خرید
دانلود اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخلPSSها و اثبات برتری آن بر روش کلاسیک 100 تومان

دانلود اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخلPSSها و اثبات برتری آن بر روش کلاسیک

رشته برق عنوان : اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها ( و اثبات برتری آن بر روش کلاسیک )فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده فصل اول – مقدمه ۱-۱- پیشگفتار ۴ ۱-۲- رئوس مطالب ۷ ۱-۳- [...]

مشاهده و خرید
کاربردزبان شناسی درتفسیرادبی 5000 تومان

کاربردزبان شناسی درتفسیرادبی

مجموعه حاضرتلاشی که به پیشنهاددانشمندفرزانه جناب دکترضیاء حسینی انجام گرفته است که مراباراهنمایی هایی دقیق خویش درامربهترشناختن تجزیه وتحلیل کلام رهنمودفرموده است.نگارنده سعی کرده ابتداتعریفی [...]

مشاهده و خرید
کاربردزبان شناسی درتفسیرادبی 5000 تومان

کاربردزبان شناسی درتفسیرادبی

مجموعه حاضرتلاشی که به پیشنهاددانشمندفرزانه جناب دکترضیاء حسینی انجام گرفته است که مراباراهنمایی هایی دقیق خویش درامربهترشناختن تجزیه وتحلیل کلام رهنمودفرموده است. نگارنده سعی کرده ابتداتعریفی [...]

مشاهده و خرید
کاشی کاری در قرن ششم 5000 تومان

کاشی کاری در قرن ششم

افزایش زیاد کاشی های ایران آناتولی و سوریه سده های دوازدهم / ششم الی چهاردهم / هشتم دوره های سلجوقی و ایلخانی به عنوان اولین مظاهر شگرف کاشی کاری اسلامی به حساب می آیند که در این برهه های تاریخی [...]

مشاهده و خرید
دانلود کاربردزبان شناسی درتفسیرادبی 5000 تومان

دانلود کاربردزبان شناسی درتفسیرادبی

مجموعه حاضرتلاشی که به پیشنهاددانشمندفرزانه جناب دکترضیاء حسینی انجام گرفته است که مراباراهنمایی هایی دقیق خویش درامربهترشناختن تجزیه وتحلیل کلام رهنمودفرموده است.نگارنده سعی کرده ابتداتعریفی [...]

مشاهده و خرید
دانلود کاشی کاری در قرن ششم 5000 تومان

دانلود کاشی کاری در قرن ششم

افزایش زیاد کاشی های ایران آناتولی و سوریه سده های دوازدهم / ششم الی چهاردهم / هشتم دوره های سلجوقی و ایلخانی به عنوان اولین مظاهر شگرف کاشی کاری اسلامی به حساب می آیند که در این برهه های تاریخی [...]

مشاهده و خرید
دانلود کتیبه حقوق بشر کوروش بزرگ ۱۰ص 5000 تومان

دانلود کتیبه حقوق بشر کوروش بزرگ ۱۰ص

کتیبه حقوق بشر کوروش بزرگخداوند کشور را از دشمن خشکسالی و دروغ محفوظ دارد نشور آزادی نوع بشر کوروش بزرگ بی تردید جزء بزرگترین افتخارات آریاییها و سرزمین ایران می باشد چرا که روحیه خداجویی؛آزادگی [...]

مشاهده و خرید
دانلود کلیله و دمنه 5000 تومان

دانلود کلیله و دمنه

کلیله و دمنه.َلیله و دِمنه کتابی‌است از اصل هندی که در دوران ساسانی به فارسی میانه ترجمه شد. کلیله و دمنه کتابی پندآمیز است که در آن حکایتهای گوناگون (بیشتر از زبان حیوانات)‌ نقل شده‌است. نام آن [...]

مشاهده و خرید
کاربردزبان شناسی درتفسیرادبی 5000 تومان

کاربردزبان شناسی درتفسیرادبی

تعداد صفحات : ۴۸ صفحه مجموعه حاضرتلاشی که به پیشنهاددانشمندفرزانه جناب دکترضیاء حسینی انجام گرفته است که مراباراهنمایی هایی دقیق خویش درامربهترشناختن تجزیه وتحلیل کلام رهنمودفرموده است.نگارنده [...]

مشاهده و خرید
کاشی کاری در قرن ششم 5000 تومان

کاشی کاری در قرن ششم

تعداد صفحات : ۳۲ صفحه افزایش زیاد کاشی های ایران آناتولی و سوریه سده های دوازدهم / ششم الی چهاردهم / هشتم دوره های سلجوقی و ایلخانی به عنوان اولین مظاهر شگرف کاشی کاری اسلامی به حساب می آیند که [...]

مشاهده و خرید
دانلود چشم کامل 7500 تومان

دانلود چشم کامل

دانلود چشم کامل چشم ک قسمتی از متن پروژه … چشم ک چشم : کره چشم نام خوبی است زیرا چشم انسان به واقع شبیه کره ای است که قطر آن ۵/۲ سانتی متر و وزن آن حدود ۷گرم است. لایه ی خارجی کره چشم ، [...]

مشاهده و خرید