دانلود فایل معلم اثر بخش ۱۲ص 3900 تومان

دانلود فایل معلم اثر بخش ۱۲ص

دانلود فایل معلم اثر بخش ۱۲ص معلم سلام معلم یک معلم اثر بخش چه کسی است ؟ معلمانی اثر بخش هستند که دستیابی به اهداف خاصی رادرنظرمی گیرند، خواه این اهداف توسط خود آنان ویا دیگران تهیه وتدوین شده [...]

مشاهده و خرید
دانلود فایل مطالعه ی موفق با تمرکز 3900 تومان

دانلود فایل مطالعه ی موفق با تمرکز

دانلود فایل مطالعه ی موفق با تمرکز مطالع سلام مطالع مطالعه ی موفق با تمرکز مؤلف: م. حورایی دوستانه ازیکی ازفیلسوفان و مرتاضان هندی پرسیدند: آیا پس ازاین همه دانش و فرزانگی و ریاضت هنوزهم به ریاضت [...]

مشاهده و خرید
دانلود فایل مشاوره تحصیلی 3900 تومان

دانلود فایل مشاوره تحصیلی

دانلود فایل مشاوره تحصیلی مشاور سلام مشاور مشاوره تحصیلی مقدمه این نوع از مشاوره اختصاص به دانش آموزان مدارس و دانشجویان دارد. که برای کمک و راهنمایی آنها در زمینه انتخاب رشته تحصیلی در دوره [...]

مشاهده و خرید
دانلود فایل مباهله 3900 تومان

دانلود فایل مباهله

دانلود فایل مباهله مباهل سلام مباهل معنای لغوی – اصطلاحی مباهله وچگونگی اداء آن این سوگند یا نفرین در اسلام با ۲ نام مختلف که هر دو از ریشه واحدی گرفته شده اند شناخته می شود: ۱)مبادله (MOBAHELE) [...]

مشاهده و خرید
دانلود فایل مبانی استاندارد و استانداردسازی در آموزش و پرورش ۴۰ ص 3900 تومان

دانلود فایل مبانی استاندارد و استانداردسازی در آموزش و پرورش ۴۰ ص

دانلود فایل مبانی استاندارد و استانداردسازی در آموزش و پرورش ۴۰ ص مبانی سلام مبانی مبانی استاندارد و استانداردسازی در آموزش و پرورش مقدمه بررسی تاریخی کشورهای پیشرفته و یا در حال پیشرفت در [...]

مشاهده و خرید
دانلود فایل کتاب کار مربی کودک ۵ص 3900 تومان

دانلود فایل کتاب کار مربی کودک ۵ص

دانلود فایل کتاب کار مربی کودک ۵ص کتاب سلام کتاب مقدمه همه جا در پیرامون ما هوا هست: ما هوا را تنفس می کنیم و بدون آن زندگی برایمان امکانپذیر نیست. هوا رنگ و بو و شکل ندارد و آن را نمی بینیم. [...]

مشاهده و خرید
دانلود فایل فناوری آموزشی در کلاس 3900 تومان

دانلود فایل فناوری آموزشی در کلاس

دانلود فایل فناوری آموزشی در کلاس فناور سلام فناور فناوری آموزشی در کلاس : تغییرات تدریجی از نگاه معلمان ، منظور از فناوری در آموزش شامل : تابلو ، گچ ، قلم و شاید نمایش فیلمی از طریق پروژکتور [...]

مشاهده و خرید
دانلود فایل فصل ۸  نحوه پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار   ۱۳ ص 4800 تومان

دانلود فایل فصل ۸ نحوه پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار ۱۳ ص

دانلود فایل فصل ۸ نحوه پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار ۱۳ ص فصل ۸ سلام فصل ۸ فصل ۸ نحوه پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار: حوادث شغلی، علل بروز آنها و [...]

مشاهده و خرید
دانلود فایل فصل ۱     ۳۵ص 4800 تومان

دانلود فایل فصل ۱ ۳۵ص

دانلود فایل فصل ۱ ۳۵ص فصل ۱ سلام فصل ۱ ۱- تشخیص مفاهیم: شاید یکی از مهمترین فعالیت ها در زندگی اجتماعی بشر امروز را بتوان مدیریت دانست. در عصر حاضر به مدد این فعالیت که مأموریتها و اهداف سازمان [...]

مشاهده و خرید
دانلود فایل فسلفه پیشرفت گرایی 4800 تومان

دانلود فایل فسلفه پیشرفت گرایی

دانلود فایل فسلفه پیشرفت گرایی فسلفه سلام فسلفه مقدمه اندیشه پیشرفت و توسعه گرایی در قلمرو اقتصاد و اجتماع و سیاسی ریشه در تغییر اجتماعی، به ویژه در دگرگونی های سده نوزدهم دارد. دگرگونی های [...]

مشاهده و خرید
دانلود فایل عوامل پیشرفت از زبان حضرت آیت الله خامنه ای 4800 تومان

دانلود فایل عوامل پیشرفت از زبان حضرت آیت الله خامنه ای

دانلود فایل عوامل پیشرفت از زبان حضرت آیت الله خامنه ای عوامل سلام عوامل عوامل پیشرفت از زبان حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، با تأکید بر اینکه نخبگان باید ‌حرکت در مسیر پیشرفت را [...]

مشاهده و خرید