دانلود فایل تولید داروهـای گیاهـی 3500 تومان

دانلود فایل تولید داروهـای گیاهـی

دانلود فایل تولید داروهـای گیاهـی تولید سلام تولید وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید داروهـای گیاهـی (پماد کاپسی‌کوم و قرص آنتوم ) با ظرفیت ۲۷۰هزار تیوپ پماد و [...]

مشاهده و خرید
دانلود فایل توجیهی تولید صنایع دستی تکمیلی و تلفیقی (تابلوهای دیوارکوب سرامیکی، شیشه ای و چوبی)  ۱۵ ص 3500 تومان

دانلود فایل توجیهی تولید صنایع دستی تکمیلی و تلفیقی (تابلوهای دیوارکوب سرامیکی، شیشه ای و چوبی) ۱۵ ص

دانلود فایل توجیهی تولید صنایع دستی تکمیلی و تلفیقی (تابلوهای دیوارکوب سرامیکی، شیشه ای و چوبی) ۱۵ ص توجیه سلام توجیه بسمه تعالی طرح توجیهی تولید صنایع دستی تکمیلی و تلفیقی (تابلوهای دیوارکوب [...]

مشاهده و خرید
دانلود فایل تأسیس سنگ فروشی 3500 تومان

دانلود فایل تأسیس سنگ فروشی

دانلود فایل تأسیس سنگ فروشی تأسیس سلام تأسیس جلد طرح موضوع طرح: تأسیس سنگ فروشی نام و نام خانوادگی تهیه کننده: زهرا لطفی تاریخ: ۱۰/۱۱/۸۶ به نام خدا طرح کسب و کار (Business Plan) عنوان کسب و کار: [...]

مشاهده و خرید
دانلود فایل بیکاری 3500 تومان

دانلود فایل بیکاری

دانلود فایل بیکاری بیکار سلام بیکار مقدمه یکی از مشکلات اجتماعی جامعه امروز بیکاری است و بوجود آوردن شغل و کارآفرینی فیزیک از معضلات جامعه بشری است. ریشه بسیاری از مفاسد بیکاری است بزه کاری و [...]

مشاهده و خرید
دانلود فایل بنیانگذار کوداک 3500 تومان

دانلود فایل بنیانگذار کوداک

دانلود فایل بنیانگذار کوداک بنیان سلام بنیان بنیانگذار کوداک George Eastman بنیانگذار Kodak امروزه از George Eastman موسس کمپانی بزرگ «Eastman Kodak< به عنوان پدر صنعت عکاسی مدرن و نوین یاد [...]

مشاهده و خرید
دانلود فایل بسته‌بنـدی مـواد غـذایی 3500 تومان

دانلود فایل بسته‌بنـدی مـواد غـذایی

دانلود فایل بسته‌بنـدی مـواد غـذایی بسته‌ سلام بسته‌ وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بسته‌بنـدی مـواد غـذایی با ظرفیت بسته بندی ۲۰۷۵ تن پودر و گرانول در سال [...]

مشاهده و خرید
دانلود فایل بستـه‌بنـدی خــرمـا 3500 تومان

دانلود فایل بستـه‌بنـدی خــرمـا

دانلود فایل بستـه‌بنـدی خــرمـا بستـه سلام بستـه وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه طرح توجیه فنی ، مالی و اقتـصادی بستـه‌بنـدی خــرمـا با ظرفیت بسته بندی ۲۰۰۰ تن در سال تیـرماه ۱۳۸۲  خلاصه طرح [...]

مشاهده و خرید
دانلود فایل باغداری و پرورش میوه جات 3500 تومان

دانلود فایل باغداری و پرورش میوه جات

دانلود فایل باغداری و پرورش میوه جات باغدا سلام باغدا وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغداری و پرورش میوه جات با ظرفیت پانزده هکتار مرداد ماه ۱۳۸۲  خـلاصــه [...]

مشاهده و خرید
دانلود فایل اولین بانوی کارآفرین ملی 3500 تومان

دانلود فایل اولین بانوی کارآفرین ملی

دانلود فایل اولین بانوی کارآفرین ملی اولین سلام اولین اولین بانوی کارآفرین ملی انوشه انصاری: پولتان را برای تغییرهای بزرگ هزینه کنید. «من به کودکان گرسنه غذا نمیدهم. نه به دلیل اینکه گرسنگی آنها [...]

مشاهده و خرید
دانلود فایل انواع شرکت‌ها 3500 تومان

دانلود فایل انواع شرکت‌ها

دانلود فایل انواع شرکت‌ها انواع سلام انواع انواع شرکت‌ها Wednesday, 30 May 2007 انواع شرکت‌ها و طریقه‌ی ثبت آنها در ایران در این نوشتار که راجع به ثبت شرکته های تجاری است؛ ‌ابتدا به معرفی مختصری [...]

مشاهده و خرید
دانلود فایل آموزشگاه طراحی سنتی 3500 تومان

دانلود فایل آموزشگاه طراحی سنتی

دانلود فایل آموزشگاه طراحی سنتی آموزش سلام آموزش ساعات کار ایام هفته  پیشرفته مقدماتی  طراحی سنتی طراحی سنتی شنبه  طراحی ۲ طراحی ۱ یک شنبه  طراحی سنتی طراحی سنتی دو [...]

مشاهده و خرید
دانلود فایل آموزشگاه زبان‌های خارجی 3500 تومان

دانلود فایل آموزشگاه زبان‌های خارجی

دانلود فایل آموزشگاه زبان‌های خارجی آموزش سلام آموزش وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشگاه زبان‌های خارجی با ظرفیت۱۸۷۲ دانش‌آموز در سال تیـرماه ۱۳۸۲  خلاصه [...]

مشاهده و خرید
دانلود فایل آموزشگاه حسـابداری 3500 تومان

دانلود فایل آموزشگاه حسـابداری

دانلود فایل آموزشگاه حسـابداری آموزش سلام آموزش وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشگاه حسـابداری با ظرفیت۱۶۶۴ دانش‌آموز در سال تیـرماه ۱۳۸۲  خلاصه طرح موضوع [...]

مشاهده و خرید
دانلود فایل آموزشـگاه ساخت گلهای چینی 3500 تومان

دانلود فایل آموزشـگاه ساخت گلهای چینی

دانلود فایل آموزشـگاه ساخت گلهای چینی آموزش سلام آموزش وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشـگاه ساخت گلهای چینی با ظرفیت پذیرش ۶۰۰ هنر آموز در سال مرداد ماه ۱۳۸۲ [...]

مشاهده و خرید
دانلود فایل آموزشـگاه راننـدگی 3500 تومان

دانلود فایل آموزشـگاه راننـدگی

دانلود فایل آموزشـگاه راننـدگی آموزش سلام آموزش وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشـگاه راننـدگی با ظرفیت پذیرش ۱۶۰۰ هنرآموز در سال مرداد ماه ۱۳۸۲  خلاصه طرح [...]

مشاهده و خرید