آیین‌نامه فعالیت کارگزار معرف و کارگزارمتعهد خرید در بورس اوراق بهادار 720 تومان

آیین‌نامه فعالیت کارگزار معرف و کارگزارمتعهد خرید در بورس اوراق بهادار

به نام خدا آیین‌نامه فعالیت کارگزار معرف و کارگزارمتعهد خرید در بورس اوراق بهادار(مصوب کمیسیون فرعی شورای بورس) تعاریفماده ۱ اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:سازمان: سازمان [...]

مشاهده و خرید