انرژی صوتی و کاربرد آن 17100 تومان

انرژی صوتی و کاربرد آن

ماوراء صوت (Ultrasound)پرتو X از لحظه کشف به استفاده عملی گذاشته شد, و در طی چند سال اول بهبود در تکنیک و دستگاه به سرعت پیشرفت کرد. برعکس, اولتراسوند در تکامل پزشکیش بطور چشمگیری کند بوده است. [...]

مشاهده و خرید