تعریف آناتومی و کاربرد آن 2000 تومان

تعریف آناتومی و کاربرد آن

مقدمه در بیان آناتومی گفته می‌شود که مطالعه ساختار بدن انسان است. البته بیشتر آناتومیستها این را قبول ندارند چرا که آنان بیان می‌کنند این تعریف بدون در نظر گرفتن اعمال مربوط به قسمتهای مختلف بدن [...]

مشاهده و خرید