نظریه نقطه تثبیت (بیماری چاقی) 3100 تومان

نظریه نقطه تثبیت (بیماری چاقی)

بسمـه تعـالــی موضوع:نظریه نقطه تثبیت بیان مسئله :همه ما چه مرد و چه زن قطعا گاهگاهی با مساله وزن و تغییرات آن برخورد داشته ایم . و حتی ـ به ویژه در دوره نوجوانی و جوانی ـ در این باره متحمل هزینه [...]

مشاهده و خرید