جوشکاری با اکسی استیلن 5310 تومان

جوشکاری با اکسی استیلن

جوشکاری با اکسی استیلن تعریف جوشکاریجوشکاری یکی از فرآیندهای فلزکاری است که بوسیله آن فلزات را بهم جوش می دهند. فلزات را تا نقطه ذوب حرارت می دهند تا قسمتهای ذوب شده بهم متصل شوند.لحیم کاریدو روش [...]

مشاهده و خرید
نقش عایق ها در جلوگیری از اتلاف انرژی 4800 تومان

نقش عایق ها در جلوگیری از اتلاف انرژی

عایقهای الکتریکی اصولاً قسمتهای عایق ماشینهای الکتریکی ، ترانسفورماتور ها ،خطوط هوایی و غیره به صورتی طراحی می شود که بتوانند به طور مداوم تحت ولتاژ معینی کارکرده و ضمناً قدرت تحمل ضربه های ولتاژ [...]

مشاهده و خرید
میدان های الکترومغناطیسی 4100 تومان

میدان های الکترومغناطیسی

میدان های الکترومغناطیسیموضوع ۱:طیف وابسته به نیروی مغناطیسیاندازه گیری فضای دارای نیروی مغناطیسیشما واقعاً بیشتر از آنچه که فکر می کنید می دانید- فضای نیروی مغناطیسی دار فقط یک اسم است که [...]

مشاهده و خرید
مولدهای نوری و کاربرد آنها 3600 تومان

مولدهای نوری و کاربرد آنها

۱-۱- مقدمههر اتم از یک باند ظرفیت و یک باند هدایت تشکیل شده است. بعد از باند ظرفیت اتم، باند هدایت قرار گرفته است که در حالت عادی خالی است. الکترونهای باند ظرفیت با گرفتن انرژی کافی به ممانه [...]

مشاهده و خرید
کنترل از راه دور از طریق مادون قرمز 4900 تومان

کنترل از راه دور از طریق مادون قرمز

دانشکده فنی و مهندسی عنوان:کنترل از راه دور از طریق مادون قرمز فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمه ۱اشعه مادون قرمز و نحوه آشکار سازی آن ۲کاربرد مادون قرمز در صنعت ۱۰دیودهای مولد اشعه مادون قرمز ۱۳منبع [...]

مشاهده و خرید
صرفه جویی در انرژی 4300 تومان

صرفه جویی در انرژی

صرفه جویی در انرژیانواع خشک کردن چوب خشک کردن با هوا بعد از آن خشک کردنKlin (کوره ای)Air Drying Follwed by klin Dryingعملیات استاندارد، حداقل در خشک کردن چوب های سخت، خشک کردن هوایی به دنبال آن [...]

مشاهده و خرید
سیستم سوخت رسانی انژکتوری 2900 تومان

سیستم سوخت رسانی انژکتوری

سیستم سوخت رسانی انژکتوری:۱ـ واحد کنترل کننده الکترونیکی Ecu) موتور( ۲ ـ سنسور دور موتور۳ ـ سنسور فشار هوای منیفولد۴ ـ پتانسیومتر دریچه گاز۵ ـ سنسور دمای آب۶ ـ سنسور دمای هوای ورودی۷ ـ سنسور سرعت [...]

مشاهده و خرید
اهمیت منطقه قفقاز از نظر انرژی 1500 تومان

اهمیت منطقه قفقاز از نظر انرژی

ژئواستراتژی کنونی در قفقاز جنوبیاهمیت روز افزون منطقه قفقاز جنوبی به ویژه در مناسبات جدید جهانی و صف بندی قدرتهای منطقه ای و بین المللی، پژوهش و تحقیق پیرامون این منطقه، عوامل و پارامترهای موثر [...]

مشاهده و خرید
اهمیت انرژی روشنایی 9800 تومان

اهمیت انرژی روشنایی

اهمیت انرژی روشنایی روشناییتعاریف و کمیتهای اصلی روشنایی۱- شدت نور(Luminous Intensity) شدت نور، قوت نور ساطع شده از منابع نور را به دست می دهد. شدت نور منابع معمولی در زوایای مختلف متفاوت است در [...]

مشاهده و خرید
انرژی کار گرما 1800 تومان

انرژی کار گرما

انرژی ، کار و گرماباد هوای در حال حرکت است. باد به وسیله گرمای غیر یکنواخت که سطح کره زمین که حاصل عملکرد خورشید است، بوجود می‌آید. از آنجائیکه سطح زمین از سازنده‌های خشکی و آبی قنوعی تشکیل [...]

مشاهده و خرید
انرژی صوتی و کاربرد آن 17100 تومان

انرژی صوتی و کاربرد آن

ماوراء صوت (Ultrasound)پرتو X از لحظه کشف به استفاده عملی گذاشته شد, و در طی چند سال اول بهبود در تکنیک و دستگاه به سرعت پیشرفت کرد. برعکس, اولتراسوند در تکامل پزشکیش بطور چشمگیری کند بوده است. [...]

مشاهده و خرید
احتراق 6000 تومان

احتراق

۱-۱- مقدمه ای بر احتراق ذرات ]۱و۲[مواد جامد بسیاری وجود دارند که قابلیت احتراق داشته و در صورتیکه شرایط محیطی صحبت اشتعال آن فراهم شود، شروع به سوختن می نمایند. این شرایط که در نهایت منجر به [...]

مشاهده و خرید
اثر بسیار مهم دما بر تنش آستانه ای 6700 تومان

اثر بسیار مهم دما بر تنش آستانه ای

اثر بسیار مهم دما برتنش آستانه ایچکیده : بررسی ماهیت تنش آستانه ای،روش های اندازه گیری تئوری وعملی ،عوامل موثر وچگونگی محاسبه تنش آستانه ای از جمله مسایل مهمی است که کمتردرمقالات به آن اشاره شده [...]

مشاهده و خرید
مدیریت ضایعات شهری 4300 تومان

مدیریت ضایعات شهری

مدیریت منابع ضایعات شهری هدف :افزایش بهره وری، حفظ سیمای شهر، آگاهی مردم و پیدا کردن مناسب ترین و اقتصادی ترین روش جمع آوری مواد زاید استاد راهنماسرکار خانم دکتر نصراللهی تعریف زباله:پس ماند و [...]

مشاهده و خرید
مدیریت بحران 1600 تومان

مدیریت بحران

مدیریت بحراننام درس : مدیریت بحران مقدمهنگرش سنتی به «مدیریت بحران» نگرشی منفی بوده، همانند «فرونشانیدن آتش» توسط مدیر تلقی می شده است؛ با این تعبیر که «مدیر بحران» در انتظار خراب شدن کارها می [...]

مشاهده و خرید
مدیریت آموزشی (اصول و کاربرد آن) 12400 تومان

مدیریت آموزشی (اصول و کاربرد آن)

فهرست مطالب ۱- تشخیص مفاهیم : ۳۱-۱- مدیریت ، مدیریت آموزشی اصول و کاربرد آنها ۳۱-۲- انواع سبکهای مدیریتی : ۶۱-۳- آموزش و انواع آن ۹۱-۴- سیستم ، انواع و کارکردهای آن ( نگرش سیستمی در مدیریت آموزشی [...]

مشاهده و خرید
مدلسازی و حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی با زمانهای تنظیم وابسته به توالی 9500 تومان

مدلسازی و حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی با زمانهای تنظیم وابسته به توالی

موضوع : مدلسازی و حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی با زمانهای تنظیم وابسته به توالی فصل ۱کلیات۱-۱- مقدمه برنامه ریزی۱ عبارتست از تصمیم گیری برای آینده و برنامه ریزی تولید به معنی تعیین استراتژی [...]

مشاهده و خرید