شیعه واقعی کیست 10700 تومان

شیعه واقعی کیست

موضوع : شیعه واقعی کیست؟مقدمه:معنای لغوی شیعه یاران و پیروان است و شایع یعنی دنبال کرد و تبعیت نمود و در اصطلاح شیعه به کسانی می گویند که از علی و فرزندانش علیهم السلام تبعیت و پیروی نموده و [...]

مشاهده و خرید
زهد اسلامی 2700 تومان

زهد اسلامی

موضوع :زهد اسلامی درس: اخلاق اسلامی معنای زهدابن أثیر، لغت شناس معروف در کتاب ارزشمندش، النهایه ، می نویسد: «الزهد: قلیل الشیء شیء زهید؛ زهد؛ یعنی، چیز اندک و ناچیز». [ وقتی گفته می شود:] [...]

مشاهده و خرید
زندگی پس از مرگ 9500 تومان

زندگی پس از مرگ

موضوع: زندگی پس از مرگ فهرست مطالب عنوانصفحه حالت روح موفق سؤال و جواب مرحله پس از سؤال فرشته ها اشکال و حل نفخه صور وای بر حال جهنمی ها موفق میزان سنجش اعمال موقف حساب موقف نامه های عمل موقف [...]

مشاهده و خرید
روزه و احکام آن 2500 تومان

روزه و احکام آن

۱- روزه چیست؟روزه ( (Fast به معنای کم خوردن نیست ، بلکه به معنای خودداری از خوردن، آشامیدن ، داشتن روابط جنسی، سخن گفتن و بالاخره پرهیز از کار کردن در فرهنگهای مختلف به نام ” روزه [...]

مشاهده و خرید
خداشناسی 2500 تومان

خداشناسی

فهرست مطالبعنوان صفحهآغاز خداشناسی، خودشناسی است ۱خداجویی (چرا برای شناسایی آفریدگار جهان فکر و مطالعه می کنیم؟) ۲آثار خداشناسی در زندگی ما ۴خداشناسی از یک راه مطمئن ۵انگیزه خداجویی ۷انواع صفات [...]

مشاهده و خرید
حکم بهره و ربا در اسلام 2900 تومان

حکم بهره و ربا در اسلام

عنوان:بهـره و ربـا در اسـلام فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمه ۱بهره در ادبیات اقتصادی غرب ۱ ربا در فقه اسلامی ۴ فلسفه وجودی بهره در متون اسلامی ۵پول سرمایه بالقوه است ۷پول کالاست ۹پول سرمایه است . [...]

مشاهده و خرید
جنگ در قرآن 3400 تومان

جنگ در قرآن

جنگ در قرآنکسی که یک مقداری آشنا باشد به منطق قرآن، می بیند که این قرآن است که وادار کرد پیغمبر اسلام را به اینکه با این سرمایه دارها دائماً در جنگ باشد و با این کسانی که در حجاز و در طائف و در [...]

مشاهده و خرید
توحید در قرآن 5400 تومان

توحید در قرآن

عنوان:توحید در قرآن فهرست مطالبعنوان صفحهتوحید در قرآن ۱گفتارى در معناى توحید از نظر قرآن ۸استدلال قرآن بر یگانگى پروردگار ۱۶یگانگى خدا ۲۳مراتب توحید ۲۵عدل چیست؟ ۲۷منابع و ماخذ ۳۳ توحید در قرآن [...]

مشاهده و خرید
بررسی نقش عدل در اسلام 2700 تومان

بررسی نقش عدل در اسلام

بررسی نقش عدل در اسلامدومین اصل از اصول دین مبین اسلام، « عدل» است.برای عدل، چندین معنی ذکر شده است که در ذیل، فهرست وار، بیان می شود .موزون بودن اگر مجموعه ای را در نظر بگیریم که در آن، از حیث [...]

مشاهده و خرید
بررسی کلی دین 1500 تومان

بررسی کلی دین

دین : بررسی کلی درباره ماهیت دین تعاریق مختلف وجود دارد. و هر مکتب و متفکر تعریف خاص خود را از دین ارائه کرده است. که به طور مختصر چهار مورد از این تعاریف را ذکر خواهیم کرد. مورد اول، دین یعنی [...]

مشاهده و خرید
انقلاب اسلامی و جهانی سازی اسلام 1600 تومان

انقلاب اسلامی و جهانی سازی اسلام

انقلاب اسلامیوجهانی سازی اسلاممقدمه: انقلاب اسلامی ایران تنها برای بهبود وضع معاش مردم شکل نگرفت، بلکه فراتر از این، یک ماهیت ارزشی و دینی دارد و از اینرو، اساسی ترین وصف انقلاب ایران، اسلامی [...]

مشاهده و خرید
اصول دین اسلام و مذهب شیعه 1600 تومان

اصول دین اسلام و مذهب شیعه

(( اصول د ین اسلام و مذهب شیعه )) گیر و بندهائ د ین اسلام، که آنها را “اصول د ین اسلام” می نامند، بد ین قراراند: توحید، نبوت و معاد.برائ مذهب شیعه دو گیره (اصل) د یگر، عد ل و امامت، [...]

مشاهده و خرید
اسلام و مقوله دموکراسی 3100 تومان

اسلام و مقوله دموکراسی

اسلام و دموکراسی از نگاه برنارد لوئیسمقاله “اسلام و لیبرال دموکراسی” برنارد لوئیس، اگر چه سالها پیش نوشته شده است، اما حاوی نکاتی قابل تأمل در رابطه با این مسأله مورد مناقشه است. ممکن [...]

مشاهده و خرید
آیین زرتشت 1700 تومان

آیین زرتشت

زرتـشتمهمترین شـعـار زرتـشت : پندار نیک، گفـتار نیـک، کردار نـیـکآیـیـن ” پـیـر سـبز”  زرتشتـیـان  ظهور زرتشتدر فضائی که کاهنان، ساحران، آتشبانان بی شمار به بهانه وساطت صدها خدا و [...]

مشاهده و خرید
آداب تربیت از دیدگاه اسلام 5600 تومان

آداب تربیت از دیدگاه اسلام

شهید مطهرى و دیدگاه‏هاى تربیتى قرآن مظهر رحمت و جلوه ربوبیت خداوند و کتاب شناخت و تربیت انسان است و به دلیل برخوردارى از چنین هویتى، مطالعه دقیق کتاب تشریع و نظام تکوین را به قصد دریافت تصور روشن [...]

مشاهده و خرید
آئین و آداب مسلمانی 8600 تومان

آئین و آداب مسلمانی

آیین مسلمانیمهمترین وظیفه و تکالیف هر فرد مسلمان عبارتند از: ۱- نماز: قرآن مکرراً تکلیف نماز را در مورد سفارش قرار می‌دهد، و از مناره مساجد روزانه پنج بار صدای اذان به گوش می‌رسد. قرآن از پیروانش [...]

مشاهده و خرید