دانلود تحقیق ارتباط اسطوره و حماسه به پایه ی شاهنامه و منابع ایرانی 5000 تومان

دانلود تحقیق ارتباط اسطوره و حماسه به پایه ی شاهنامه و منابع ایرانی

دانلود تحقیق ارتباط اسطوره و حماسه به پایه ی شاهنامه و منابع ایرانی ارتبا قسمتی از متن پروژه … ارتبا ارتباط اسطوره و حماسه به پایه ی شاهنامه و منابع ایرانی مقدمه حماسه از ترکیب چند عنصر [...]

مشاهده و خرید
دانلود تحقیق ادبیات 5000 تومان

دانلود تحقیق ادبیات

دانلود تحقیق ادبیات ادبیا قسمتی از متن پروژه … ادبیا (‌مقدمه ). تعریف ادبیات . گذشته : مجموعه آثار مکتوب و بر جامانده . حال : شعر و نثر داستانی و نمایشی و نوشته های ادبی و شاعرانه . تعریف [...]

مشاهده و خرید
دانلود تحقیق ادبیات کودکان 5000 تومان

دانلود تحقیق ادبیات کودکان

دانلود تحقیق ادبیات کودکان ادبیا قسمتی از متن پروژه … ادبیا آثاری گفته می‌شود که از جهت بیان و تعبیر و کلمات و موضوعات متناسب سن و درک و فهم کودکان و نوجوانان باشد. افسانه‌ها، قصه‌ها، [...]

مشاهده و خرید
دانلود تحقیق ادبیات نمایشی 5000 تومان

دانلود تحقیق ادبیات نمایشی

دانلود تحقیق ادبیات نمایشی ادبیا قسمتی از متن پروژه … ادبیا ادبیات نمایشی  مجموعه آثاری است که موضوع آنها روی صحنۀ «تئاتر» نمایش داده می‌شود. تاریخ ادبیات نمایشی در ایران، در شکل مدوّن و [...]

مشاهده و خرید
دانلود تحقیق ادبیات مدرن ایران 5000 تومان

دانلود تحقیق ادبیات مدرن ایران

دانلود تحقیق ادبیات مدرن ایران ادبیا قسمتی از متن پروژه … ادبیا پیشگفتار ادبیات هر سرزمینی،بخشی است جدایی نا پذیر از تاریخ آن کشور،و تردیدی نیست که یکی از راههای نفوذ به روح هر کشوری ،مرور [...]

مشاهده و خرید
دانلود تحقیق ادبیات شفاهی اشکذر 5000 تومان

دانلود تحقیق ادبیات شفاهی اشکذر

دانلود تحقیق ادبیات شفاهی اشکذر ادبیا قسمتی از متن پروژه … ادبیا ادبیات شفاهی شهراشکذر در این تحقیق به بررسی و پژوهش درمورد ادبیات شفاهی شهراشکذر می پردازیم ابتدا دراین مقدمه به تعاریفی از [...]

مشاهده و خرید
دانلود تحقیق ادبیات داستانی 5000 تومان

دانلود تحقیق ادبیات داستانی

دانلود تحقیق ادبیات داستانی ادبیا قسمتی از متن پروژه … ادبیا ســرآغــــاز. روی آوری به ادبیات جدید، به تقریب جدید از اوایل مشروطیت در ایران آغاز شده است ، با کتاب‌هایی نظیر«سیاحت نامه [...]

مشاهده و خرید
دانلود تحقیق ادبیات ایتالیا 5000 تومان

دانلود تحقیق ادبیات ایتالیا

دانلود تحقیق ادبیات ایتالیا ادبیا قسمتی از متن پروژه … ادبیا ادبیات ایتالیا فهرست مقاله : فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه ۱ ادبیات ایتالیا از آغاز ۳ اولین سند زبان ایتالیایی ۵ قرن سیزدهم ۶ [...]

مشاهده و خرید
دانلود تحقیق ادبیات زنانه و مردانه 5000 تومان

دانلود تحقیق ادبیات زنانه و مردانه

دانلود تحقیق ادبیات زنانه و مردانه ادبیا قسمتی از متن پروژه … ادبیا ادبیات زنانه و مردانه. زن رنجکشیده و کهن الگوها . در دهه هاى اخیر شاهد به چالش کشیده شدن تصویر زن ازسوى حامیان برابرى [...]

مشاهده و خرید
دانلود تحقیق ادبیات داستانی 5000 تومان

دانلود تحقیق ادبیات داستانی

دانلود تحقیق ادبیات داستانی ادبیا قسمتی از متن پروژه … ادبیا ادبـیـات داسـتـانـی هر روایتی که خصلت ساختگی و ابداعی آن به جنبه های تاریخی و واقعیش غلبه کند و نیز به آثار روایتی منثور ادبیات [...]

مشاهده و خرید
دانلود تحقیق ادبیات داستانی ۱۶ ص 5000 تومان

دانلود تحقیق ادبیات داستانی ۱۶ ص

دانلود تحقیق ادبیات داستانی ۱۶ ص ادبیا قسمتی از متن پروژه … ادبیا نو آوری در ادبیات داستانی    بدیهی است پیدایش نوآوری و نواندیشی در عرصه ادبیات داستانی بنا به مناسبات عل‍ّی و [...]

مشاهده و خرید
دانلود تحقیق ادبیات حماسی 5000 تومان

دانلود تحقیق ادبیات حماسی

دانلود تحقیق ادبیات حماسی ادبیا قسمتی از متن پروژه … ادبیا ادبیات حماسی در حماسه شاعر با داستان هایی شفاهی سروکار دارد که در آن ها شرح پهلوانی ها، عواطف و احساسات مختلف مردم یک روزگار و [...]

مشاهده و خرید
دانلود تحقیق اخلاق در ارتباطات 5000 تومان

دانلود تحقیق اخلاق در ارتباطات

دانلود تحقیق اخلاق در ارتباطات اخلاق قسمتی از متن پروژه … اخلاق نقش اخلاق در ارتباطات استیسی مری دانشجوی رشته‌ی ارتباطات در یک دانشگاه دولتی است. هفته‌ی گذشته استاد او در سمیناری، چندین [...]

مشاهده و خرید
دانلود تحقیق احمد شاملو۲ 5000 تومان

دانلود تحقیق احمد شاملو۲

دانلود تحقیق احمد شاملو۲ احمد قسمتی از متن پروژه … احمد احمد شاملو در سال ۱۳۰۴ ، یکشنبه ۲۱ آذر در خیابان صفی علیشاه تهران متولد شد. دوره کودکی را به خاطر شغل پدرش که افسر ارتش بود و هر چند [...]

مشاهده و خرید