500 تومان

دانلود قرارداد کانکس

سلام بسمه تعالی قرارداد ماده یک: طرفین قرارداد: این قرارداد در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۴ بین آقایان مرتضی عطیه زاده به عنوان کارفرما و سید محسن علوی به عنوان پیمانکار منعقد گردید. ماده دو : موضوع قرارداد : [...]

مشاهده و خرید
500 تومان

دانلود دیوان حافظ

دیوان حافظ سلام دیوان حافظ دیوان حافظ دوش دیــــدم کــــه مـلایـــک در میـخــــانـــه زدنــد گـــــل آدم بســــرشتنـــد و بــه پیمـــانــه زدنـــد ســاکنـــان حـــــرم ستـــر و عفـــاف ملکـــوت [...]

مشاهده و خرید
500 تومان

دانلود Shemshiri

سلام نام کالا مدل تعداد قیمت جمع CD خام DATA LIFE DATA LIFE ۱ ۱۵,۰۰۰تومان ۱۵,۰۰۰تومان ریدر تک کاره A& با تشکر

مشاهده و خرید
4500 تومان

دانلود کاربردزبان شناسی درتفسیرادبی

  تعداد صفحات : ۴۶ صفحه مجموعه حاضرتلاشی که به پیشنهاددانشمندفرزانه جناب دکترضیاء حسینی انجام گرفته است که مراباراهنمایی هایی دقیق خویش درامربهترشناختن تجزیه وتحلیل کلام رهنمودفرموده است. [...]

مشاهده و خرید
4500 تومان

دانلود کاربردزبان شناسی درتفسیرادبی

  تعداد صفحات : ۴۶ صفحه مجموعه حاضرتلاشی که به پیشنهاددانشمندفرزانه جناب دکترضیاء حسینی انجام گرفته است که مراباراهنمایی هایی دقیق خویش درامربهترشناختن تجزیه وتحلیل کلام رهنمودفرموده است. [...]

مشاهده و خرید
4500 تومان

کاربردزبان شناسی درتفسیرادبی

  تعداد صفحات : ۴۶ صفحه مجموعه حاضرتلاشی که به پیشنهاددانشمندفرزانه جناب دکترضیاء حسینی انجام گرفته است که مراباراهنمایی هایی دقیق خویش درامربهترشناختن تجزیه وتحلیل کلام رهنمودفرموده است. [...]

مشاهده و خرید
4500 تومان

دانلود کاربردزبان شناسی درتفسیرادبی

  تعداد صفحات : ۴۶ صفحه مجموعه حاضرتلاشی که به پیشنهاددانشمندفرزانه جناب دکترضیاء حسینی انجام گرفته است که مراباراهنمایی هایی دقیق خویش درامربهترشناختن تجزیه وتحلیل کلام رهنمودفرموده است. [...]

مشاهده و خرید
4500 تومان

دانلود کاشی کاری در قرن ششم

  تعداد صفحات : ۳۲ صفحه افزایش زیاد کاشی های ایران آناتولی و سوریه سده های دوازدهم / ششم الی چهاردهم / هشتم دوره های سلجوقی و ایلخانی به عنوان اولین مظاهر شگرف کاشی کاری اسلامی به حساب می [...]

مشاهده و خرید
4500 تومان

دانلود کاربردزبان شناسی درتفسیرادبی

  تعداد صفحات : ۴۶ صفحه مجموعه حاضرتلاشی که به پیشنهاددانشمندفرزانه جناب دکترضیاء حسینی انجام گرفته است که مراباراهنمایی هایی دقیق خویش درامربهترشناختن تجزیه وتحلیل کلام رهنمودفرموده است. [...]

مشاهده و خرید
4500 تومان

دانلود کاربردزبان شناسی درتفسیرادبی

  تعداد صفحات : ۴۶ صفحه مجموعه حاضرتلاشی که به پیشنهاددانشمندفرزانه جناب دکترضیاء حسینی انجام گرفته است که مراباراهنمایی هایی دقیق خویش درامربهترشناختن تجزیه وتحلیل کلام رهنمودفرموده است. [...]

مشاهده و خرید
4500 تومان

دانلود کاشی کاری در قرن ششم

  تعداد صفحات : ۳۲ صفحه افزایش زیاد کاشی های ایران آناتولی و سوریه سده های دوازدهم / ششم الی چهاردهم / هشتم دوره های سلجوقی و ایلخانی به عنوان اولین مظاهر شگرف کاشی کاری اسلامی به حساب می [...]

مشاهده و خرید
4500 تومان

دانلود کاربردزبان شناسی درتفسیرادبی

  تعداد صفحات : ۴۶ صفحه مجموعه حاضرتلاشی که به پیشنهاددانشمندفرزانه جناب دکترضیاء حسینی انجام گرفته است که مراباراهنمایی هایی دقیق خویش درامربهترشناختن تجزیه وتحلیل کلام رهنمودفرموده است. [...]

مشاهده و خرید