دانلود رایگان استفاده از داده‌کاوی برای پیش‌بینی عملکرد استاد

استفاده از داده‌کاوی برای پیش‌بینی عملکرد استاد

زبان: فارسی تعدا  صفحات: در ۱۲ صفحه و در فرمت pdf میباشد. گرایش های مرتبط: مهندسی کامپیوتر ،  …

پاسخ دهید